تبلیغات
کیتارک - استعدادسنجی
منو

  کیتارک
  استعداد سنجی  
نوازندگی سازهای جهانی
دو جلسه نیم ساعته (جمعا یک ساعت)
  1. جلسه آموزشی
  2. جلسه تمرینی

هر دو جلسه به طور متوالی و در یک روز برگزار می شود
در مدرسه خانگی گیتار کیتارک

شرایط سنی:
پسر 5-40 سال
دختر 5-9 سال


محتوای این کلاس، آموزش اصول اولیه و سنجش میزان فراگیری می باشد برای اینکه اگر:
  1. نتیجه خوب باشد، حتما پس از آن ، پیگیر ثبت نام در کلاس های موسیقی باشید و وقت را تلف نکنید
  2. اگر نتیجه منفی باشد، از هزینه های زمانی و مالی اضافی + مشغله ذهنی برای یادگیری موسیقی بکاهید 
هزینه ی دو جلسه یکجا:


من شهریار وقف رحمانی، به عنوان معلم موسیقی که نزدیک به 9 سال پروسه آموزش را دنبال می کند، نیاز شدیدی را به این دو جلسه، برای خودم و مردم اجتماع احساس می کنم