منو

  کیتارک
انتخاب شما دوره عادی آموزش موسیقی با جلسات 70 دقیقه ای (فوق العاده) می باشد.
و همچنین نوع پرداخت شما، شهریه ی نیم ترم می باشد که مزیت های آن:
1.ثابت بودن ساعت و روز کلاس (رزرو)
2. منظم بودن نسبی کلاس ها
3.امکان استفاده از کلاس فوق العاده و تمرین درس جدید همراه معلم
4. امکان ثبت یک جلسه غیبت موجه
اگه به کلاس 70 دقیقه ای تمایل دارید ولی برای پرداخت شهریه به جای ترمی، فقط به طور ماهانه توان پرداخت دارید، انتخاب مناسبیه
  • پرداخت هزینه ی بیشتر (نیم جلسه اضافه)، بابت اختلاف پرداخت ترم و نیم ترم 
اگر مطمئن هستید، روی پرداخت آنلاین کلیک کنید.
به امید روزی که موسیقیدان بزرگی بشین


بازگشت به اول