منو

  کیتارک
انتخاب شما دوره عادی آموزش موسیقی با جلسات 70 دقیقه ای (فوق العاده) می باشد.
و همچنین نوع پرداخت شما، شهریه ی تک جلسه ای می باشد که مزیت های آن:
1.به تدریج پرداخت کردن
2. زمان کافی برای تمرین با معلم و تفهیم بیشتر درس جدید
اما متاسفانه ساعت و روز کلاس ثابت و رزرو شده نمی باشد. 
همچنین نظم لازم را برای آموزش موسیقی ندارد. 
(طبق تجربه ی من این روش پرداخت ، برای انتخاب همیشگی، مناسب نیست.)
و به نظر من این روش پرداخت، فوق العاده خوب است برای
 کلاس های جبرانی یا تکمیلی در مواقع خاص و موردنیاز هنرجو
 (قبل از اجرا یا امتحان خاص)
ساکنین شهر های دیگر غیر از مشهد
اگر مطمئن هستید، روی پرداخت آنلاین کلیک کنید.
به امید روزی که موسیقیدان بزرگی بشین


بازگشت به اول