منو

  کیتارک
انتخاب شما دوره ویژه ی آموزش موسیقی (در منزل) با جلسات 30 دقیقه ای (عادی) می باشد.
و همچنین نوع پرداخت شما، شهریه ی نیم ترم می باشد که مزیت های آن:
1.ثابت بودن ساعت و روز کلاس (رزرو)
3.امکان استفاده از کلاس های 30 دقیقه ای و قیمت مناسب تر نسبت به 70 دقیقه ای
4. امکان ثبت یک جلسه غیبت موجه در هر نیم ترم
** اما متاسفانه نسبت به جمع کل، مبلغ بیشتری برای ویژه شدن، باید بپردازید (در صورتی که در پرداخت شهریه کامل ترم، همین مبلغ برای ویژه شدن اضافه می شود (یعنی با پرداخت شهریه کامل، هزینه ویژه را نصف می کنید)
  • پرداخت هزینه ی بیشتر (نیم جلسه اضافه)، بابت اختلاف پرداخت ترم و نیم ترم 

اگر مطمئن هستید، روی پرداخت آنلاین کلیک کنید.
به امید روزی که موسیقیدان بزرگی بشین

بازگشت به اول