منو

  کیتارک
انتخاب شما دوره ویژه ی آموزش موسیقی (در منزل) با جلسات 70 دقیقه ای (فوق العاده) می باشد.
و همچنین نوع پرداخت شما، شهریه ی نیم ترم می باشد که مزیت های آن:
1.ثابت بودن ساعت و روز کلاس (رزرو)
2. منظم بودن نسبی کلاس ها
3.امکان استفاده از کلاس فوق العاده و تمرین درس جدید همراه معلم
4. امکان ثبت یک جلسه غیبت موجه
اما متاسفانه در این روش پرداخت نسبت به شهریه کامل ترم، هزینه بیشتری برای ویژه شدن باید بپردازید. (هزینه ی ویژه برای هر دو حالت پرداخت ترم کامل و نیم ترم، یکسان است)
  • پرداخت هزینه ی بیشتر (نیم جلسه اضافه)، بابت اختلاف پرداخت ترم و نیم ترم 
نسبت به شرایط شما ، میتونه انتخاب خوبی باشه
اگر مطمئن هستید، روی پرداخت آنلاین کلیک کنید.
به امید روزی که موسیقیدان بزرگی بشین


بازگشت به اول