منو

  کیتارک
انتخاب شما دوره ویژه ی آموزش موسیقی (در منزل) با جلسات 70 دقیقه ای (فوق العاده) می باشد.
و همچنین نوع پرداخت شما، شهریه ی تک جلسه ای می باشد که مزیت های آن:
1.به تدریج پرداخت کردن
2.فقط پرداخت برای یک جلسه ی مفید و اضطراری
3. مجبور نبودن به ادامه ی هفتگی و منظم
اما متاسفانه
هزینه ی بالا: اجبار به پرداخت نصف هزینه ی ویژه
 ساعت و روز کلاس ثابت و رزرو شده نمی باشد. همچنین نظم لازم را برای آموزش موسیقی ندارد. (طبق تجربه ی من این روش پرداخت ، برای انتخاب همیشگی، مناسب نیست.
پرداخت نصف هزینه ی ویژه
و به نظر من این روش پرداخت، فوق العاده خوب است فقط برای
کلاس های جبرانی یا تکمیلی در مواقع خاص و موردنیاز هنرجو 
(قبل از اجرا یا امتحان خاص) 
ساکنین شهر های دیگر غیر از مشهد
به شرط داشتن امکانات خوب آموزشی در منزل
اگر مطمئن هستید، روی پرداخت آنلاین کلیک کنید.
به امید روزی که موسیقیدان بزرگی بشین


بازگشت به اول