منو

  کیتارک
انتخاب شما دوره ویژه ی آموزش موسیقی (در منزل) با جلسات 70 دقیقه ای (فوق العاده) می باشد.
و همچنین نوع پرداخت شما، شهریه ی ترم کامل می باشد که مزیت های آن:
1.ثابت بودن ساعت و روز کلاس (رزرو)
2. منظم بودن کلاس ها = پیشرفت واقعی و منطقی
3.امکان استفاده از کلاس فوق العاده و تمرین درس جدید همراه معلم
4. امکان ثبت دو جلسه غیبت موجه پشت سر هم
5. صرفه جویی در هزینه ی اضافی دوره ویژه
اما به دلیل فراهم بودن امکانات بهتر ، من مزیت کیتارک را بیشتر از منزل هنرجو می دونم
اگر امکانات خوب تهیه می کنید، انتخاب خیلی خوبیه
اگر مطمئن هستید، روی پرداخت آنلاین کلیک کنید.
به امید روزی که موسیقیدان بزرگی بشینبازگشت به اول