پیشنهاد می کنم،
                        عزیزان علاقه مند به هر شاخه ای از موسیقی در هر گروه سنی که در محدوده ی بلوار صیاد شیرازی مشهد سکونت دارید،

به آموزشگاه موسیقی ادوار به مدیریت استاد هادی رضائی ، واقع در  صیاد 5 ، پلاک 13  تشریف ببرید.

 امکان ثبت نام کلاس های کیتارک
در این آموزشگاه میسر استتلفن:
38647356 
38935260