رتبه دوم گیتار نوازی در اولین جشنواره آموزشگاه های آزاد هنری مشهد، شهریور 95
پوریا محمدی، 9 ساله هست، اما در مسابقه ای شرکت کرد و رقابت با افرادی داشت که بالای 15 سال سن دارند. و در عین حال، موفق به کسب رتبه دوم گردید.
بهش تبریک میگم و براش آرزوی موفقیت بیشتر می کنم.