تمرین باید بدون توقف و با دقت خیلی بالا انجام بشه.
همچنین باید روی اشکالات نوازندگی تمرکز بیشتری کرد و دلیل اشکال رو کشف کرد.
بعضی وقتها دلیل کشف شده ، خیلی عجیب و دور از ذهن و در عین حال ساده است.
این دلیل میتونه هرچیزی باشه. از نوع نگاه یا فکر به قطعه گرفته تا نوع خمیدگی بند های یکی از انگشتها و یا حتی فرم گرفتن ساز.... هرچیزی میتونه باشه. هرچیزی.
کشفش کنین