موزیک ویدیوی سفر 24 ام، با نام همسر عشق، 
حدود کمتر از یک ماه آینده آماده خواهد.
الان در حال ضبط موسیقی هستم