موسیقی کارمینا بورانا، به آهنگسازی کارل ارف
نت نویسی مجدد برای تکنوازی گیتار کلاسیک توسط شهریار وقف رحمانی