هنرجویان عزیز، تعداد 2 کارگاه آموزشی در سال 97 از طرف آموزشگاه نکیسا برگزار میشه که تقریبا همتون میتونین در این کارگاه حضور داشته باشین.
کسانی که تمایل به شرکت دارند باید به زودی به من یا در قسمت نظر سنجی همین پست، اعلام کنند تا تمرین های لازم رو داشته باشیم
تاریخ برگزاری این دو کارگاه:
97/6/9  جمعه
97/11/5  جمعه

     کارگاه آموزشی هنرجویی چیست؟ 
شبیه سازی فضای اجرای موسیقی در محیط آموزشگاه و برای تماشاچی های خصوصی (خانواده)
اجرا توسط هنرجوها انجام میشه و حتما مستلزم این خواهد بود که تمرین های منظم و تمرکز روی قطعه های اجرایی، در مدت آموزش (هر جلسه) انجام بشه.
نکته: اکثر اجراها تکنوازی خواهد بود

اهداف کارگاه:
1 - اجرا شما در حضور جمع و کاهش سطح استرس
2- دریافت حس رقابت و اطلاع از سطح بقیه ی هم دوره ای های شما

هزینه ی هر کارگاه آموزشی در روز برگزاری کارگاه توسط آموزشگاه دریافت میشه:
برای هنرجویان نکیسا، ثبت یک جلسه حضور
برای هنرجویان ادوار و کیتارک، پرداخت شهریه یک جلسه ی آموزشگاه