بزودی میزان دقیق افزایش شهریه کلاس های موسیقی تمامی آموزشگاه های آزاد،
مشخص شده، اطلاع رسانی می شود

ضمنا هنرجویانی که امسال نسبت به تمدید ترم خود اقدام نمایند، شامل نرخ شهریه در این ترم ، نمی شوند(حتی برای جلساتی از این ترم که در سال 98 برگزار می گردد)
و بالعکس، برای هنرجویانی که سال بعد اقدام به تمدید می نمایند