بزودی جشنواره ای برای نوازندگی در راه هست ( اجرا و کسب مقام) که تمامی هنرجویان علاقه مند، باید از الان تمرین خود را شروع کنند